logo


TAARIFA MPYA: Baada ya Kutuma Maombi yako uhakiki, Majibu ya Maombi ya Uhakiki yatapatikana hapa kwenye Akaunti yako na sio kwenye EMAIL yako binafsi Welcome to RITA'S Certifcate Verification Portal, If you are new Kindly Register for an Account,
Otherwise returning users can log in (Note: Use Firefox Browser or Chrome : Note: Use a valid email)

Bill Control Number: 991380913455
Register | Login | Reset Password

Karibu Katika Tovuti ya Uhakiki wa Vyeti ya RITA. Kwa watumiaji wapya Tafadhali Jisajili,
kwa watumiaji wanaorejea Tafadhali Ingia(Note: Tumia Firefox Browser au Chrome : Note: Tafadhali weka email sahihi)

Namba ya Malipo Bill: 991380913455
Jisajili | Ingia | Je umesahau Nywila?